?

Log in

No account? Create an account
pønkråkkfestival - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

pønkråkkfestival [Jun. 7th, 2009|12:28 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, , , ]
[Current Music |new order-regret]

bergensere uten gensere ligger strødd i alle parker, som slakt på slagmarker
ingen har en jobb å gjøre som de ikke gjorde i går, eller ellers i år
på alle offentlige plasser, og hos de som er så heldige at de har terasser
skråles det de hansa pils. kjøp en sekser klokken ett og en ny en klokken seks.
synet er et gammelt tryne i et nytt lys. lyset kommer fra oven, men er ikke j-suss
vanligvis våte men vakre venners hender, i noen uvante uunselige grader pluss.


Photobucket


utsikten
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Scampi, Chips, Dip og Campari
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

01.06.2009
Photobucket

Photobucket

Photobucket
LinkReply