?

Log in

No account? Create an account
paradoksenes dronning.... *krone seg selv til* - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

paradoksenes dronning.... *krone seg selv til* [Nov. 4th, 2003|06:47 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

På lørdag så var jeg å shoppet med det eneste menneske i verden som er min ekskjæreste. Det var faktisk ganske gøyis... Jeg endte i alle fall opp i et bittelite rom av en butikk sammen med de tre guttene som har dumpet meg styggest noensinne. De topp tre kan man si. I alle fall de jeg har klaget mest over.... Det var litt utrolig... et merkelig sammentreff. Sånn er det hele tiden, alle mennesker kjenner hverandre, og alle er utrolig morsomme, jeg ler vist. Verden er latterlig...

Oh, the alcoholic afternoons
When we sat in your rooms
They meant more to me
Than any, than any living thing on earth
They had more worth
Than any living thing on earth
On earth, on earth, oh ...
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lazerkid
2008-10-30 07:06 pm (UTC)
dette er fem år siden. ikke mer? språket mitt morer meg, og løgenene. topp tre? hva med eneste tre... men de holder stann som topp tre i grunn et hjerte er sartest når det er 16.
(Reply) (Thread)