?

Log in

No account? Create an account
the Warsaw picture post: - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

the Warsaw picture post: [Jul. 16th, 2008|07:06 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]


Photobucket


Photobucket
the red flag just isn't what it used to be

Photobucket
liveing

Photobucket

Photobucket
statues around the palace of culture (the big tower)

Photobucket
what a man

Photobucket

Photobucket
they tattooed him! (so naturally i liked him the best)

Photobucket

Photobucket
this one kinda looked like Vilde.

Photobucket
nose job

Photobucket


Jewish quarter
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
look they have humor

Photobucket
Copernicus


Kafe Kafka
Photobucket

Photobucket
nice Australian girl

Photobucket

Photobucket
Idyllic with deck chairs

Photobucket

Photobucket
one more for the ride


train ride Warsaw-Krakow
Photobucket

Photobucket
those houses looked insane, I don't know if you can tell in the picture
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2008-07-18 10:31 am (UTC)

Mange staute karer her, ja!

Ad påskriften på platen fra Kafe Kafka: Teksten spiller på den polske versjonen av minnebokstrofen "Rosene er røde, fiolene er blå ...", som mer direkte oversatt fra polsk ville lyde: "Rosene er oppe/over, fiolene er nede/under ..." men der bryter påskiften med originalteksten og hevder videre noe slikt som "og tipsen kan du legge i midten". Bra humor det!

Lazermom
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2008-07-18 10:20 pm (UTC)

Re: Mange staute karer her, ja!

du er litt for flink til aa finne ut av ting mamma.

kanskje du egenlig burde jobbe i POT?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-07-21 11:55 pm (UTC)

Re: Mange staute karer her, ja!

har nett igjen!!!! ser nydelig ut, yaay
(Reply) (Parent) (Thread)