?

Log in

No account? Create an account
Neustadt: - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Neustadt: [Jul. 10th, 2008|07:05 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Current Location |Germany, Dresden]
[Current Music |nick drake-all my trials]

Dresden is beautiful, but it's raining here to (it's following me!). yesterday it didn't rain though, and I was so bored and lonely I ended up sitting myself down in a park with some punks to drink some beers. only one of them talked to me, the other ones I'm sure where to shy and/or scared to. I experienced the same sort of disappointment I usually do in that situation, because to me punks are the epiphany of cool. they're never able to live up to it, and I get easily bored by there slogan´ish political views. at least that was something though, something social. this city's architecture is really amazing (old and new) but walking in the old baroque quarter you're always just to aware that it has been totally destroyed and then rebuilt. some sort of crazy sad disney land for middle aged Germans.
Neustadt, where my hostel is, is apparently a really liberal place with a lot of bicyclers and other "alternative" people. Good shops, good food and good Germans who don't like to speak English. It's been; good. today I bought some books at a really nice antiquarian, and sat at a cafe much like Vaagen reading an easily red detective story sett in Venice, where I sadly wont be visiting because of the combo; heat wave and my hate of warm places. (I'm sure that's prophetic in some way...) I can't up load pictures in this computer either, so lets cross our fingers for Berlin.

Photobucket
dresden etterlot de slik
som en tundra av femhundre
femhundretusen frosne lik
kan du fatte aa begripe hvor de faar sin raaskap fra?
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2008-07-10 06:43 pm (UTC)

Jeg faar min raaskap fra den japanske matræt sushi

Hei Karina. Skjønner at du er globetrotter, i europeisk forstand. Kult.
Min vesle bror lider av samme skjebne, dog i selskap av 8 unge hingster.
En annen som lider (egentlig burde jeg ikke skrive lide ettersom reising utvilsomt er av den positive sorten, men uttrykket er som det er) av nøyaktig samme skjebne som deg selv - nemlig å utforske kontinentet ved hjelp av tog som interrailpassasjer - er ingen ringere enn Jokke med Kniven, vår gamle venn. Han dro ut som individuell eventyrer rett etter Roskilde, med Frankrike som endelig destinasjon, så vidt jeg har forstått.
Håper at turen din går bra, at du får deg venner og at været blir tilfredstillende både når det gjelder temperatur og luftfuktighet. Bloggen var i allefall morsom lesning. Her hjemme skal etter sigende luftfuktigheten stige til normale bergenske høyder (les: pissregn) igjen i morgen, så her er alt ved det gamle, starting tomorrow.
Thomas
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2008-07-10 08:31 pm (UTC)

Re: Jeg faar min raaskap fra den japanske matræt sushi

jeg faar min raaskap fra diverse typer kaal med dressing som vist nok ikke er noe man slipper unna her nede, (ikke engang paa afgansk resturant).

Jokke jah, Jokke Messer... faar vel sende en sms og spörre hvor han er... dette er litt ensomt lxm.

godt aa höre at det regner i bergen, godt aa höre...
(Reply) (Parent) (Thread)