?

Log in

No account? Create an account
I can't belive that eight days after the rent is due neither of the… - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 8th, 2008|06:25 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Current Location |Česká Republika, Praha]

I can't belive that eight days after the rent is due neither of the guys I live with have payed it. Why should I have be made to be this bitch who sends nasty messages even on holiday? What a fucking irresponsible and unfair thing to do.

(I went out with some people from the Hostel last night. We talked about politics. Score.)
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2008-07-09 06:26 am (UTC)

Naughty boys

Do you want me to act as the torpedo? Barbamama would have thought of something smart, but ...
-Pitbullmom?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2008-07-10 09:07 am (UTC)

Re: Naughty boys

rune har betalt, naar eller om andreas kommer hjem ma vi kasnkje koke ham i Olje.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-07-09 01:19 pm (UTC)

unnskyyyld

har vært i oslo en uke snart nå, og jeg er en dårlig venn..unnskyld at jeg ikke ahr vært og sjekket bloggen. høres ut som du greier deg flott i den store verden, blir veldig glad for å lese at du koser deg :) jeg betalte leien, så håper du sikter til guttene, ellers er det noe alvorlig i veien med nettbanken min.. kiss kiss bang bang, nå skal jeg ut å henge i oslo m daniææl xxx
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-07-09 01:19 pm (UTC)

Re: unnskyyyld

hilsen kine
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2008-07-10 09:12 am (UTC)

Re: unnskyyyld

uh, lang kjaerlkighetsferie... trodde du maatte jobbe. uansvarlig men:O

jah, du har autotrekk fra din konto, noe de andre ogsaa burde vurdere. Jeg har betalt for to maaneder da, sa om rune setter inn penger saa faar vi betalt for juni. sjönt det er jo den tiende i dag... jeg vet ikke f jeg gjör om andreas ikke betale to maaneder naar han kommer hjem... er han kommet hjem enda? har han bare tenkt aa stikke fra hele greiene eller?
(Reply) (Parent) (Thread)