?

Log in

No account? Create an account
spring fling: - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

spring fling: [Mar. 27th, 2007|12:30 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

lots of sigrid cuz i loved her in that red dress: coolah, coolah, coolah (than the red dress)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: jonis
2007-03-27 08:56 am (UTC)
så lykkelige dere ser ut :D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-27 05:43 pm (UTC)
det slo meg dah jeg så over bildene etter kommentaren din at nej det gjorde vi ikke. men vi var det:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xmauix
2007-03-27 04:45 pm (UTC)
aaaw! herregud som jeg gleder meg til å sitte ute i parken med venner!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-27 05:44 pm (UTC)
park+sol+rødekjoler=det beste jeg vet
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bananrullekake
2007-03-27 07:49 pm (UTC)
Fine menneskene! *klappepå*
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-27 09:46 pm (UTC)
jah vi er best
(Reply) (Parent) (Thread)