?

Log in

No account? Create an account
collector gadget - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

collector gadget [Mar. 21st, 2007|12:25 am]
Spinning 45 Ballerina
[Current Music |take that-relight my fire]

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket'
yay! I own this! it's Bergens version of the clash!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
always wanted myself an happy monday album on vinyl, tres cool

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
isn't it hawt?
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2007-03-22 07:57 am (UTC)

fra Pia

Karina! Jeg savner deg!!!
Skal de på leiligheter i dag, men har allerede funnet en jeg liker mycket bra. Spennende! Jeg løp og kjøpte ELLE interiør :-) som jeg skal lese til frokosten. Klemsi
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-22 08:03 am (UTC)

hei Pia:)

tenk at det allerde er på tide å lete etter egnen leilighet. shit ass, tiden flyr, og du skal bli en del av det østeuropeiske eiendomsmarkede. jeg vil ha min egen østeuropeiske leilighet, (dog helst en i nærheten av Bergen).
(Reply) (Parent) (Thread)