?

Log in

No account? Create an account
I’m an idiot. Please feel sorry for me. - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

I’m an idiot. Please feel sorry for me. [Mar. 18th, 2007|08:37 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |candy darling-young hearts run free]

Tomorrow I have to do this presentation thing at university that I haven’t started working on yet. It’s at two o’clock so off course I’ll be able to finish it and blah, but I really don’t want to. I spent the night in the apartment I’ll soon be shearing with three other girls, it’s five minutes from university and seven minutes from work. The room is tiny though so I have to leave loads of stuff behind. My bed probably won’t fit either, it’s not important though, I sleep way to much as it is.

St. Patrick’s day is a horrible invention, and especially if you’re favourite night time haunt happens to be an Irish-pup. I don’t really need an excuse to drink, life is my exuse, (my wicked boring useless life). I had fun though, especially before we vent out when we sang singstar. Eighteen people (buy my count) cramped into a tiny living room. I was screaming my head off as usual. Lost track off people buy the end of the evening, anyways… I’m a lazy, bleeding, vomiting mess. I’ve taken a shower but it didn’t wash away the apathy.

LinkReply

Comments:
From: maanebedottn
2007-03-18 07:47 pm (UTC)
Dakar lille. Er fælt å være fyllesyk og fælt å ikke ha gjort leksene sine. Jeg hadde det kjekt i går, sing star er den beste oppfinnelsen noensinne når det gjelder vorspielunderholdning. Drikkeleker kan bare snu i døren! Jeg gadd ikke stå å fryse utenfor finnegans så jeg gikk ned til zachen og stod der og frøs, hehe! Men kom meg inn til slutt og traff ørjan, knut og silje :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-18 09:54 pm (UTC)
godt å høre, men det var kø der også? tror det var masse folk ute i går. jeg vet ikke helt jeg. jeg tror jeg må finne noe bedre å ta meg til enn å drikke så fælt. men det blir vist ikke lekser, jeg har ikke begynt nå heller. omg
jeg er dum. jeg er generelt litt slask for tiden. er så blakk, må få mamma til å låne meg penger til telefonregningen (på 130kr!) og til busskort. men snart er mye av det obligatorsike på skolen forbi, og jeg blir rik... så dah skal alt være litt bedre. men... uæææ. uæææ! hva skal det bli av oss?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xmauix
2007-03-19 07:21 am (UTC)
hva går du egentlig? fni fnis
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-19 09:04 am (UTC)
litteraturviiitenskap... hehe... hyyyyl!
(Reply) (Parent) (Thread)