?

Log in

No account? Create an account
"en kakao?" sa aline - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

"en kakao?" sa aline [Mar. 16th, 2007|04:03 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |kate bush (nashspillmusikken holder stand)]

jeg skylder henne førti spenn forresten, hadde ikke råd til dette men lot meg likevel forføre. kvelden var kaotisk, med mye krangling og sure miner. litt kjærlighetssorg, litt søskensjalusi, men det var nå i alle fall noe som skjedde. nashspill måtte jeg ha sjøl, og det er bare et tidsspørsmål før mor og tor kommer å kjefter for at jeg tok den mureren, jeg bør med andre ord tenke på å ta en tur ut.

nå er jeg i grunnen mest forvirret, for jeg husker joh nå, skjønner nå, med den edrue hjernen min at jeg umulig egentlig kan ha hatt det gøy i går. i regnet, mens vi ventet på taxi, og thale som var sur på alle untatt meg. glass ble knust og det kan ha vært min feil. syns det sier mye om hvor blassert jeg har blitt at når jeg velter et glass på alderspilsen så er det nesten så jeg ikke registrerer det. ingenting flott skjedde, jeg snakket ikke om noe jeg brydde meg om eller noe. danset med thale og tror det så skikkelig dumt ut (til crazy in love). alt var bare sånn det alltid er. alikevel så var det joh moro. kjip-moro, det er det bare øl som kan få i stand... og kanskje en behagelig vennegjeng...

jeg har lyst å bare finne noen å henge litt ut med i kveld... så sove søtt og gå på jobb lørdag. har muntlig innlegg om noe jeg har null peiling om på mandag. det er ikke lenge til. og jeg opplever eksistensiellangst

urk... kom akkurat på at jeg spydde i går, men husker ikke hvor...
LinkReply

Comments:
From: geek_bergen
2007-03-17 10:40 am (UTC)
den kjip-morro fylla skjer usjarmerende ofte også i mitt liv. det er jo primært alkohol som redder kvelden. jaja. vi får ta en kjip-morro kveld på en gay-club og deige oss på et dansegulv en gang vi har penger begge to om du vil;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-18 07:10 pm (UTC)
haha, dah håper jeg faktisk at vi slupper unna kjip moro og heller får oppleve moromoro, som er det som skjer når jeg først stikker hodet ut av den brungrå alkotilværelsen som heter gansen/rick's. jeg krever faktisk en strømlinjeformet kveld med drinker og fancy hår og disco på vors! hurra? en gang i april kanskje?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bananrullekake
2007-03-18 07:33 pm (UTC)

Den varme kakaoen smakte litt bedre igår? ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-26 11:03 pm (UTC)
kjøpte øl jeg:(
(Reply) (Parent) (Thread)