?

Log in

No account? Create an account
jeg tar alt tilbake! - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

jeg tar alt tilbake! [Mar. 14th, 2007|03:16 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

uib er ikke neper, de er snille. jeg får fortsette med woolf oppgaven! (værste er at jeg nesten ble litt skuffet, fordi jeg hadde innstilt meg på skikkelig hardkjør den neste uken, og dessuten virket seminarlederen min litt snurt av min reaksjon. jeg liker seminarlederen min og vil ikke være unødig hard mot ham, særlig siden jeg joh er en slask av dimensjoner)

ellers så flytter jeg i kollektiv med sigrid og maria snart... det har ikke helt sunket inn enda.

i morgen skal jeg droppe den grusomme forelesningen og sette meg på chaos for å lese ut Mrs. Dalloway.

hurra? jeg kjennes litt skuffet ut, forstår det ikke, skummelt.
LinkReply

Comments:
From: maanebedottn
2007-03-14 07:25 pm (UTC)
Skal du flytte ut?? Så gøy! Har dere funnet en leilighet? Er det i byen? Billig? Fin? Tell me every thing!!

Ja det er noe dritt når man tror man har altfor mye å gjøre også viser det seg at man slipper allikevel :p Hehe, særing.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-14 10:01 pm (UTC)
skal flytte inn i kollektiv på høyden med maria, sigrid og en til som gikk et år under oss på esta. de har bodd der noen måneder og nå er det et ledig rom. det er ikke så stort men det er joh meget sentralt, og prisen vil jeg kategorisere som riktig (under 3000). nå trenger jeg aldri mer stå i taxi-kø!

gikk det bra på eksamen?

tror jeg fikk litt angst fordi førsteutkastet mitt er såpass dårlig, men bot og bedring.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: maanebedottn
2007-03-16 10:07 am (UTC)
Høres ut som en bra lelighet det ja ;)Jeg hadde såå lyst til å komme i går, men led av store samvittighetskvaler fordi hun ene jeg pleier å være med i klassen er under 20 og vi var bare 4 fra klassen som gadd å gå et sted hun kunne komme inn.. Så jeg klarte ikke gå derfra. Tror eksamen gikk greit. Jeg blir veldig overrasket hvis jeg stryker, men jeg er også ganske usikker på hva de forventer av oppgavene. So I don't know.
(Reply) (Parent) (Thread)