?

Log in

No account? Create an account
dø uib, dø! - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

dø uib, dø! [Mar. 12th, 2007|11:45 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

shitt fuck damned. må skrive nytt førsteutkast for nepene på universitetet har har klart å legge ut fjorårets oppgaver i fillageret. jeg går ikke der for å jobbe!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dustbinflower
2007-03-12 10:58 pm (UTC)
vi brenner ned bygningen!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-12 11:23 pm (UTC)
jeg liker bygningen... og jeg liker kunnskap. vi bare brenner ned alt som ikke er fresht og qlt, alt den gamle dritten som henger igjen i veggene fordi det er uforståelig og gørrkjedelig. jeg vil brenne julia kristeva, paul de mann, jaques derrida, maleren david og stort sett alt annet konservativt dritt fra 1800tallet, nietche vil jeg brenne, og kant såklart. hmmf, hva mer? en ting som er sikkert er at vi kanskje ikke trenger å bevare mer enn en eidsvollsmann og kanskje ikke bry oss om 1814 grunnloven uansett siden den ikke egentlig noensinne trodte i kraft i sin opprinnelige form. jeg hater reinart marie rihliche, jeg hater poesi fra romantikken... spar meg for impressionistene. spar meg fra kunstnere som pollock, jeg hater hegel og schiller. forakten er stor for emirismen, og menneske som kom på dette må ta seg en tur på landet (men ikke det gøye landet med lopper osv.):
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2007-03-12 11:28 pm (UTC)
vet ikke hvem halvparten av de menneskene du nevner er engang, så kanskje jeg ikke er verdig til å være med i din agenda... Pollock ja, han var jo en inspirasjon for Paul Simonon så noe riktig må han jo ha gjort?

Det ser ut som orkesteret fra mine mareritt. det som dukker opp når jeg vet jeg må levere en oppgave. og snart.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-12 11:37 pm (UTC)
du bare vet at det orkesteret der, det spiller jazz. og ikke koselig stemnings jazz men bebop. de imroviserer, de jammer og de bråker.

bebop er et fint navn på en forbrytelse mot menneskeheten... på deformert kultur, for ikke å gjøre hitlers ord til mine og si degenerert. omtrent som en mongolid skulle hette cornelius eller wilhelm. (downs-navn er mer sånn ole-rune og stein-morten)

jan erik vold marsturberer til dette bandet og stønner:
"neger, jeg er
ikke neger"
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2007-03-12 11:42 pm (UTC)
frijazz er laget av mennesker som hater musikk, og som hater at andre mennesker setter pris på det, derfor lager de grusom ulyd og gir det merkelappen 'intellektuelt' for at folk skal late som om de liker det. Så fryder de seg i fellesskap over de kollektive bedraget.

uansett klarer jeg aldri å komme på et svar som overgår det du nettopp sa.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-12 11:50 pm (UTC)
hoho: oki: se her:
se så fin, denne har stein-morten laget:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

stein-morten var nemmelig litt sinna i dag, så han kastet en stol på johanne-lise
(Reply) (Parent) (Thread)