?

Log in

No account? Create an account
women(/lesser beings) of the world unite and take over - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

women(/lesser beings) of the world unite and take over [Mar. 8th, 2007|06:41 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Current Music |roxy music-country life]

Congratulation all women, finally a day where you can… eh... watch debates on what to do about sexual assaults? (And watche educated people come to the conclusion that the obvious way to fix this problem is to have women where more cloths and drink less alcohol. (Oh, and also closing bars at 01:00am.)) … and you can shop, cook, and go to the gym. Stand proud.

Went to the dentist today, nothing but praise, as I have grown accustomed to. I know it’s perverse but I like the dentist. I want one of those chairs.

Now I must start on my literary assignment, it has to be in tonight. So… bah, I’m a procrastinating idiot.

til norske fans:
http://www.dikt.no/index.php?page=vis_tekst&TekstID=218364
se her, her er litt p0rr i anledning dagen. det tomme word dokumentet som gliste til meg i hele går ble fyldt med alt annet enn oppgave, *wink wink* *nuge nuge*. fyldt til randen. *orgasmeglis*
(det er kanskje noe i at slutten bør jobbes med)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: greenbadger
2007-03-09 12:14 am (UTC)
fin tekst, men er det ikke mer en novelle? og ikke mye erotikk..hvor er penisene lizm? jeg syns du burde fortsette på den, for det kunne vært en shitbra begynnelse på en fortelling!
sier jeg som burde begynne på kurs for å lære seg å snakke ordentlig...blæblæ
hurra for doble x-kromosomer!som maiken skrev idag.hihi
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-09 11:08 am (UTC)
wass, penisen er joh overalt? den alltids tilstedeværende drivkraften som styrer vår heltinne og skjørtet hennes... erotikk må man kalle det på dikt.no om man ikke vil få det slettet. men jah. jeg vil ikke fortsette videre, jeg vil at hun skal dø av en enorm fallos. eh.

hurra hurra for 8. mars!!! xx
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2007-03-09 02:26 pm (UTC)

kvinnedag....

er én gang i áret. Mann-dag derimot, er en gang i uken.

Á vaere jente suger. Det vil nok alltid vaere mer komplisert enn á vaere mann.

Men - takk skaperen for at han da han skapte kvinnen, skapte han ogsá SKO.

Hihi. Hilsen Pia
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-10 01:15 am (UTC)

Re: kvinnedag....

vet ikke helt jeg.... noen ganger føler jeg at kvinner er for dumme til å fortjene de fordelene som følger med kvinnekamp pg feminisme. urk. I'm in a bad place.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xmauix
2007-03-09 05:24 pm (UTC)
aha! tannlegen er naise.. min tannlege har store bløte pupper som han legger på skuldern min når han skal titte inn i munnen min. noe som egentlig er veldig ekkelt. Veeel. jeg hørte du så meg på tv. huff huff huff. jeg hadde skikkelig styggt bleika hår (jeg skulle til frisøren for å kjøpe rosa-farge,. anyways. Hvordan var det? jeg så det ikke , for de sa at de ikke skulle sendes:P
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-03-10 01:15 am (UTC)
mørk og sjelfull stemme på deg... ellers vil jeg påstå at det var kort;)
(Reply) (Parent) (Thread)