?

Log in

No account? Create an account
:From the frozen tundra - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

:From the frozen tundra [Feb. 22nd, 2007|12:02 am]
Spinning 45 Ballerina
[Current Music |shocking blue-send me a postcard]

I think it’s melting, maybe I am to. I’m getting better and I don’t feel as angry or sad as I have lately. Others wont ever feel the way I feel about the world, and I’ll always stay cynical. Most people would say they don‘t suffer fools gladly, but I really don‘t. I shouldn’t feel bad that other people do. I think I want to stress this though: stupid makes me disappear. Like magic.

Quiz this evening: it was the slimmest turnout ever and only seven teams competed. We came in 4th, I’m thrilled. This evenings team was composed of Geir, Øystein, Dan and me. Next week I want some of the usual people to show up, why are you failing the quiz?

Adjø solidaritet, det er smaken du aldri glemmer
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: greenbadger
2007-02-22 04:26 pm (UTC)
jeg var sjuk! beklager..og sigrid måtte holde meg med selskap!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-02-22 05:56 pm (UTC)
nobelt av henne. og helt greit men neesteee gang så har jeg joh ingen andre!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2007-02-22 07:06 pm (UTC)
jeg var syk, pluss at det var en meget meget viktig kamp, barcelona - liverpool, og det er rett og slett ikke mulig for meg å gå glipp av noe slikt. Men ingen CL neste uke, og forhåpentligvis ingen sykdom heller! hurra!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-02-23 09:43 am (UTC)
ok, jeg forstår at fotballen kommer først faktisk. at du var syk i tillegg. alle er joh syke for tiden, er det fordi jeg er blitt frisk? (nesten) I kveld må du være frisk dog, opplagt og lykkelig...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bananrullekake
2007-02-22 09:57 pm (UTC)

Oioi!

Beklager lille du!
Jeg har sittet på skolen til seint på natt hele uken og skrevet jussoppgave (blurgh!), så jeg har i all min frustrasjon nesten glemt hele sivilisajonen. Det ble likevel en lykkelig avslutning igår da en kompis kom bort til meg og sa: "Marianne, nå skal jeg kjøpe øl til deg. Og sier du nei - så banker jeg dritten ut av deg!" O' lykkelige vom!

Likevel - ingen løfter for neste uke. But I shall try! Uansett skal jo lykkelige vommer fylles atter en gang i morgen kveld!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-02-23 09:48 am (UTC)

Re: Oioi!

du vet eksamen kommer først, og jeg viste joh det. sosionomer går ikke på quiz når det er viktigere ting fore. ølvennen din høres ut som et prima eksemplar av arten menneske. den ypperste medmennesklighet. øl er det beste jeg vet...
(Reply) (Parent) (Thread)