?

Log in

No account? Create an account
snowa' days - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

snowa' days [Jan. 25th, 2007|12:17 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Mood |cold]
[Current Music |marvin gaye-it's a desperate situation]

Oh lord, just a little bit tipsy, just the right amount, I’m loving life. The quiz almost went to hell, but at least someone showed up, although I almost gave up, didn‘t think anyone would come. I had forgot my phone at home so there was no way to get in touch with anyone. Our quiz-team name was very befitting, “the amputees”, that’s what “us young folks” are without out phones. We did Ok, but I’m very disappointed that you other guys didn’t show up, although I’m sure you all had brilliant reasons.

just now:Goths on TV. Part of the plot of third watch. Uh, evil, yees, very evil goths, blood sucking...

Photobucket - Video and Image HostingYesterday: Before I went to my lecture: (snow is pretty)
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

After the lecture
Photobucket - Video and Image Hosting

Work
Photobucket - Video and Image Hosting
:what's this in my coffie?

Photobucket - Video and Image Hosting

Finnegan's
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Way home
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Today: on my way to work
Photobucket - Video and Image Hosting
nåh cute!

Photobucket - Video and Image Hosting

Quizzle
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
marianne

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Way home II
Photobucket - Video and Image Hosting
two faced

Photobucket - Video and Image Hosting
v. dick tracy

Photobucket - Video and Image Hosting
snowie snowie boots

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
retard

Photobucket - Video and Image Hosting
LAZER: as in Loser

Ho-Ray: end
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2007-01-25 01:02 pm (UTC)
var der. men duh, vil du se noe fint? la ikke merke til det før. men her er han. assrape001:
Photobucket - Video and Image Hosting

hærlich bilde
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2007-01-25 03:15 pm (UTC)
Hohoo.. I'm enlightened!
Morsomt å henge ut med dere.
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2007-01-25 07:35 pm (UTC)

fra snøløse Budapest

...åååh! Kvarteret! Jeg vil være der med dere...! Livet her suger heavy for tiden, jeg gidder til og med ikke prate med H (men hei, ignorance works, det er sant!)... Nå er nesten alle ferdige med eksamenene sine også, og lese aleine er hvertfall ikke moro. I morgen driter jeg i at jeg fremdeles har en eksamen igjen og går på FYLLA. Jeg skal og må ut og siden jeg ikke har drukket nevneverdig siden midten av desember så er det ikke til å unngå at jeg overskrider fulle-grensen, siden jeg ikke vet hvor den er lenger. Har ny kjole og håper jeg har det gøy uten å gjøre noe dumt...!

Så heldig du er som har snø. Det gir en sånn spesiell følelse. Her er det bare kaldt.

Masse klem på deg

P.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2007-01-27 05:09 pm (UTC)

Re: fra snøløse Budapest

fylla jah, det er viktig å prioritere, men du, husk at hadde du vært her så hadde du bare klaget over hvor kjipt kvarteret er og hvor stygge og teite bekjentskapene våre er. kvarteret er teit. østauropa er den nye melken!
(Reply) (Parent) (Thread)