?

Log in

No account? Create an account
blitz kid boredom - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

blitz kid boredom [Dec. 29th, 2006|12:39 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Location |v for vacation]

Photobucket - Video and Image Hosting

Shit day, spent it with my grandmother and mother, and my back hurts. My grandmother did get me a hairbrush though, and it’s wonderful. Blah. Watching V for Vendetta now, it’s so great. Makes me believe in having a revolution, the thought of one appeals greatly to me. How could I ever raise to greatness without one? (I wanna kill). Everything’s so hollow these days, and the thing that seems to matter the least is the truth. No one ever believes it. I painted my face today, it always makes everything better.


Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
:before

-end

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: xmauix
2006-12-29 12:45 am (UTC)
oooh fin, fin sminke;) Og ryggen din må bli bedre. Fikk du noe fint til jul?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-29 12:57 am (UTC)
jeg fikk: penger, strømpebukser, epilator, singstar (vel til bursdag) og denne Photobucket - Video and Image Hosting

julen var fruktbar, og du skal til roma? heldige pike, hva mer?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xmauix
2006-12-29 01:00 pm (UTC)
Uhu! Ja! Jeg skal til Roma^^ også fikk Jeg ny symaskin<3 Jeg fikk også mye "voksengaver" som kjøkkenutstyr og en termos:O
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-29 02:27 pm (UTC)
god tur!

termos? jah, det burde alle ha. jeg har ganske mange egentlig, uten at jeg har fått noen av dem til jul.

syr du mye?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2006-12-29 06:05 pm (UTC)
Takk!

Jeg syr litt skjørt og litt forskjellig ting. Så det er er kjekt med en symaskin♥

Termos er kjekt å ha ja!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2006-12-29 12:30 pm (UTC)
theatre!

ilu og du ser fantastisk ut. jeg liker dårlig at mørketiden begrenser den legitimerte solbrillebruken i offentlighet. hva har man igjen tilslutt? ebay. det er det man har.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-29 02:33 pm (UTC)
jeg har aldri hatt ebay:/

jeg syns egentlig at solbriller blir mer legitime med mørketid. om man går med dem da så er man ærlig nok til å si !nej, de beskytter ikke mot solen, de gjør meg kul tænk".
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2006-12-30 01:02 pm (UTC)
you so purrdy baby, kordan er ryggen idag etter en natt på ekkel sofa? rompen min og låret på høyresiden sover fortsatt. litt rart.ska på senteret og hamstre alkohol til imorgen men sunniva og leona nå, god bedring!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-30 03:41 pm (UTC)
jeg vil litt dø, men ryggen er mye bedre enn den var i går. åh kine, jeg er så lei av å drikke opp livet mitt. glad for at jeg ikke har noe særlig alkohol til i morgen egentlig. et godt nyttår og forsetter jeg holder!
(Reply) (Parent) (Thread)