?

Log in

No account? Create an account
gansen første juledag - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

gansen første juledag [Dec. 26th, 2006|06:50 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

Photobucket - Video and Image Hosting
alle kjeder seg i julenPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: xmauix
2006-12-26 06:55 pm (UTC)
haha søtinger! Jeg har vært på familiemiddaggreier hver jævla dag i jula jeg og i morgen har jeg endelig fri;D bra du har det fint i jola
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-28 12:51 pm (UTC)
jeg er kjempeglad i jul og sånn, men det tror jeg har mye med at det ikke finnes noen tradisjoner som tvinger meg til å delta i familieselskaper. famile og jul har lett for å bli litt oppskrytt, best med mat presanger og internett:)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: maanebedottn
2006-12-28 11:02 am (UTC)
Der er vi joo! :D En vellykket helaften.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-28 12:51 pm (UTC)
som alltid;)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-28 10:15 pm (UTC)
kan du ikke være hvetebollen min litt til? hudfarge har aldri kledd noen. seriøst lxm. se på svarhvitt fotografier. det er derfor hitler er så snæxie.
(Reply) (Parent) (Thread)