?

Log in

No account? Create an account
La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

rant [Dec. 22nd, 2006|01:59 am]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |svisj]

So, birthday party tomorrow, at eight, or at about half passed four for the people who want to see Pricilla.

But anyways:
Rant:Rant:Rant! It’s Christmas time and I’m always warmed buy the Pogues Fairytale of New York, Shane and Kristy look so cute when there pretending to be fighting. I also love the irony, to think that Kristy MacColl is dead, and that Shane MacGowan's is... well... alive. Mind blowing.
But argh! There they come, the Babyshambles, and they remind me that people are idiots and that they’ll like any crap music produced buy a drug addict bad boy in the bed off miss Moss. Sounds like spasms not music, and then120 days! Well finally they managed to find a band name that’s not been used by any bands before them, and I understand that I’m not even supposed to notice that the shrill noises coming from there synthesizers aren’t really that fantastic, I’m supposed to blinded by the good looks of the lead singer. His hair is glossy and hipster/emo-esque, but I need to tell the world that I don’t care if he does wear a dress on stage because he looks just like this retarded boy in the special class at my old school. Take that you big fat skinny posers.
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-27 12:23 pm (UTC)
åh, det var derfor du var sein. eh
(Reply) (Parent) (Thread)
From: geek_bergen
2006-12-22 11:12 am (UTC)
jeg er helt enig med 120 days.. så dem på Hulen og da var de så grisefull hele gjengen at de ødela potensiale i sangene.. synthesizerne deres var så fine at jeg kunne hatt lang og deilig sex med dem, men det holder ikke når bandet selv ikke kan spille på dem. nei, føkk posere. men 120 days er jo deilig da, så skal drite i prinsippene mine og se dem nok en gang over nyttår når de kommer tibake til Hulen for å drite seg ut igjen :p god jul og gratulerer med overstått forresten. jeg blir 21 andre juledag og skal drikke meg full på inside med mine siste slanter :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-27 12:23 pm (UTC)
åh, skulle ønske jeg hadde lest dette nøye før, for dah hadde jeg kasnke stukket innom inside, og ikke bare blitt sittende på finna.

120 days sine sanger har ingen potensiale, de tilhører den typen musikkere som er mer hypp på hvordan de ser ut og hva slags type musikk de spiller enn de er av sangene. selv synth må ha sjæl. med 120 days er sånn som alle hardcore band, hypp på trange busker og skinnsjakket, men ikke like hypp på, vel, musikk. tror det er derfor de har måttet byttet navn så mange ganger, fordi ingen av dem egentlig har en musikkinteresse, så ingen vet hva noen andre band heter. hihi.
(Reply) (Parent) (Thread)