?

Log in

No account? Create an account
juledominion, finna and oblivion - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

juledominion, finna and oblivion [Dec. 16th, 2006|03:55 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Mood |fylleangst]
[Current Music |barbra streisand-woman in love]

Photobucket - Video and Image Hosting
hohoho- bad santa, det var max moro i går

håper at jeg ikke er den eneste som sitter igjen med en stor sort klump med fylleansgt i magen, hvordan skjer disse tingene? en kjip/magisk/jævlig/hærlig/julete/drita-festkveld!


vors
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

buss
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
disse bussguttene ville synge julesanger, jeg syns de var søte, men det var jeg også helt alene om

minibank
Photobucket - Video and Image Hosting
okey-er ikke dette bare det qleste bilde noensinne? jeg er en fotogud

Photobucket - Video and Image Hosting
tilfeldig kontaktsøkende mann utenfor z-club, yeah

dominion/inside
Photobucket - Video and Image Hosting
sværre en fyr som jeg mase ustoppelig til hver gang jeg er på dominion, som alt annet fra kvelden i går er dette også flaut. jeg har munndiare, hulk.

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
bad-santa er en jævlig god dårligide, folk har så lett for å betro seg til ham, og jah pinelig mest, for oss alle

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
fotobevis på at silje vasker hendene etter å ha besøkt toalettet: god girl!

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
sigrid er søtest

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
jon ivar er ikke bare et samtaleemne men også en person, lett å glemme

Photobucket - Video and Image Hosting

finna
Photobucket - Video and Image Hosting
loz-u so drunk

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
og du vet at du er en skitten alkoholiker når du syns det virker lurt å ta bilde av deg selv på dassen. bu-hu

busstoppet
Photobucket - Video and Image Hosting
har ikke sett Runa på år, koz! særlig når man slipper å være alene på nattbussen
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dustbinflower
2006-12-16 03:48 pm (UTC)
denne post: FTW
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-17 01:13 pm (UTC)
sånn er juleferien i bergen by anno 2006. jævlig full altså.
(Reply) (Parent) (Thread)