?

Log in

No account? Create an account
RE: RE: RE: Alderspils - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

RE: RE: RE: Alderspils [Dec. 13th, 2006|02:22 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Current Music |brian eno- cindy tells me]

My oral exam went straight to hell. I actually thought I did okay, and was stunned when they told me they where bumping my grade down. So a C and a D from this term, not good at all, on the other hand I’m getting paid. Went to work straight afterwards, worked to ten and than I went out with Bjørn, Kine and Sabina, oh sweet Finnegan’s! We ran into Holm and he sat with us for a while, (holding my hand under the table). Found lots of people who wanted to go down to Rick’s and ended up absolutely hammered, and that at least is something I’m good at! Intense drunken conversation about music, art, drugs and Roskilde. Sat with one of the twins and Ingrid, Julie and Vang. Ended up at that ahole who is always at Rick’s apartment with Vang and Julie. We smoked a little and the room was spinning already, me and Julie left and I think probably Julie helped me to find a taxi. I’ve not been that off my head for a while. Alderspils is not for the weak!
LinkReply

Comments:
From: maanebedottn
2006-12-13 04:26 pm (UTC)
Huffetu, men nå er det overstått! Og kan beholde hele stipendet, hehe.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-14 01:41 pm (UTC)
ida, hvor er du blitt av!? jeg savner deg sånn! når kan vi henge?

alt blir bra når jeg bare får den lappen om noen måneder, der det står at pengene er mine.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: maanebedottn
2006-12-14 02:17 pm (UTC)
Var ute på lørdag, men da var det du som ikke dukket opp ;) Nå er jeg ferdig med skolen for jul, i dag skal jeg på klassefest og på lørdag må jeg i bursdag til en nordleningpolakk på jobben til ørjan som blir 28 år. Jej.. Fredag skal jeg på vannkanten og lørdag skal jeg vaske huset på dagen før jeg skal ut. Søndag er det førjulsmiddag med ørjan, pappa, mamma, bjørn, jørgen og katrine. Etter det har jeg ikke så mange planer, ørjan har også tatt seg ferie så skal sikkert slappe av og henge på kafè! Hva ønsker du deg til bursdagen?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-14 02:33 pm (UTC)
at alle skal være venner og vel forlikte, bli godfulle og synge singstar. at vi danser litt og penger. hihi. penger er bra:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dustbinflower
2006-12-13 04:37 pm (UTC)
-klenge-

ilu bb uansett og universitetet er slemme. Jeg fikk ikke et eneste spørsmål om retorikk på eksamenen min i tekst og kultur. Men vi har jo quiz, og alderspils, og alle andre vakre ting! og en bursdagsfest med karaoke! Nei, jeg sier som Joe Strummer: I've been shown up, but I've grown up, and I'm not down, no I'm not down (gjennom tårene lolz)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-12-14 01:45 pm (UTC)

I'm not down!

ser ikke noe teenage kicks på legends, men det er nok av andre godsaker på den, så yay for det. jeg gleder meg til alt sammen, tirsdag og i går var bare begynnelsen, nå skal jeg leve! gjennom tårene:)
(Reply) (Parent) (Thread)