?

Log in

No account? Create an account
er flytefisken død? - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

er flytefisken død? [Nov. 29th, 2006|07:59 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]
[Current Music |smiths-what she said]

jeg sov lenge, til klokken 10:27, digg(!) og så vasket jeg håret. grundig. diggere(!) hadde en drøm om muséhagen, jeg var så uendelig rolig og alt rundt meg var grått og dødt. jeg satt på en benk inntullet i et brunt ullteppe fra jacobs, røykte meg en sigg, alt var generelt sett rolig, grått og brunt. så siden jeg hadde en avtale om å være studdy buddien til bjørn, så tvang jeg ham opp i muséhagen på vei til leseland.

noen ganger er virkeligheten særere enn drømmer

for selv om det er november, (nesten desember) er joh ingenting grått og dødt fortiden, derimot rett og slett grønt. bjørn og jag snakket litt om den forferdede bonden som lamenterte gressets forvirring i BT en av dagene. i muséhagen kunne det nesten like gjerne vært april. bjørn ville se på gullfiskene, eller karpene heter det vel, og det ville strengt tatt jeg også, så carpe diem og avsted til karpedammen.
der lå den. flytefisken. med den oppblåste buken sin, duppende i vannflaten, nesten uten bevegelse, den bare flagret litt med sine finner. jeg ville og måtte ha bilde av flytefiskens svanesang så jeg dro sporenstreks frem mitt mobilekamera, men tror du ikke flytefisken snudde seg rett vei igjen og forsvant ned i dypet?! det var tenk en magisk fisk, og bjørn ble ganske sikker på at den var gravid og gjorde seg klar for å legge sine egg i vannskorpen. altså alikevel ikke en flytefisk, men en fødefisk. vi fant en til med enrom mage i dammen, så kanskje det er gyte-tid? jeg liker den forklaringen bedre enn at de stakkars fiskene har fått et eller annet mageoppblåsnings-virus. flytefisken forsvant i alle fall, og dukket ikke opp igjen mens vi stod der... men dah vi var komt opp på den ballistraden så vi tydelig at begge magefiskene igjen la å duppet i skorpen.

gå i muséhagen. se flytefiskene. det er mer spennende enn å drømme!
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2006-11-29 10:12 pm (UTC)

jeg foretrekker...

...å drømme videre. Tannlegen har klippet seg: Jeg må se han i virkeligheten før jeg kan avgjøre om han fortsatt er like søt. Men det er han jo såklart. Har ellers fått høre om Dave og meg at "dere passer jo så godt sammen" og det ble jeg litt forvirret av. Gjør vi virkelig det...? Jeg må ha noe action snart, kan ikke gå sånn lenger og bare fundere og gruble for meg selv.

Det va dagens. Har forresten pyntet til jul (men det ser bare dumt ut). P.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-30 12:01 am (UTC)

Re: jeg foretrekker...

æsj, menn som klipper seg. de kunne heller fått amputert en finger om de virkelig innsisterte på å gjøre seg mindre attraktiv.

livet er forvirrende. fisken er død, fisken lever.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xmauix
2006-11-30 04:36 am (UTC)
det er faktisk utrolig deilig å sove leenge og ta en ordentlig varm pg grundig dusj etterpå:O

jeg synes det er skummelt at alt er grønt fortsatt. Hvor er vintern?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-30 09:31 am (UTC)
vinteren er i hagen til den selviske kjempen. der holder han til hele året fordi kjempen ikke ville la barna leke i den og bygget en stor mur rundt hele hagen for å holde dem ute.

men en dag bryter g-sus seg inn i hagen gjennom et hull i muren og dah blir kjempen så glad at alle barna får lov å leke der, og vinteren forsvinner, og alt er fryd og gammen, helt til kjempen dør.

jeg elsker å sove lenge
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-30 03:34 pm (UTC)
vi er våre egne beste drømmetydere, tror ikke egentlig at noen andre vet hva ting symboliserer i mine drømmer. men det hadde vært moro.
(Reply) (Parent) (Thread)