?

Log in

No account? Create an account
bellyaching - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

bellyaching [Nov. 23rd, 2006|12:19 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

I can’t believe I got drunk last night and hate myself for it. I missed my lecture today and soon, soon I have my exams, gah. I have to finish my term papers today. I really hate doing all this stupid stuff, if any of you see me holding a beer anytime before the 11th or 12th of December please slap me and send me home. Poop, poop, crap. But we actually did okay at the quiz, and I hate, hate, alderspils. It’s like a tumour, a happy loveable tumour.

Photobucket - Video and Image Hosting
<3Strædet
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Finnegan’s
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Rick's
Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Home
Photobucket - Video and Image Hosting
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2006-11-23 02:57 pm (UTC)

ikke syt!

...jeg har 9 eksamener/midterms FØR jul, den siste er så seint som 21. desember, jeg har minst 10 timers skolearbeid hver dag, går på skole om lørdagen, dette er ikke nok tid til å bestå alle eksamenene hvilket betyr at jeg må ta noen om igjen ETTER jul og derfor ender opp med minst 3 eksamener fra 8. januar av. Det er knapt nok tid til å ta oppvasken, og hvis jeg vil være sosial med andre enn de i klassen må jeg gjøre det mellom kl 22 og 24...!! Det er skithardt her, dere der hjemme blir lullet og dullet med og aarghh!!! Mongoungarn! Hvorfor er jeg her igjen...? P.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-24 11:25 am (UTC)

Re: ikke syt!

jeg trodde du var i Ungaren var for å få nok kunnskaper til å vekke kjeledyr som eventuelt skulle komme til å dø av alderdom eller noe til live igjen... sånn franken-pusen, eller undead-undulat:D
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-24 08:06 am (UTC)

Re: hahah

jeg ser ikke den påståtte bilringen, legger herved frem et forslag om at den er et fingment av din imaginasjon. ugg. jeg bad-er så sinnsykt på eksamen. stakkars meg:/
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rave_deer
2006-11-24 12:32 am (UTC)
jeg elsker hvor edru dere ser ut:p

damnit jeg savner bergensfylla! jeg kommer hjem den 12! vær min fyllavenn! også krever jeg runde nr to på landmark. jeg er overbevist om at det er masse fæle folk vi kan gå å fæle oss med
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-24 08:07 am (UTC)
wu-hu, den 12. er jeg fri fra UiBs slappe-tyrani. da kan vi hippe oss på landmark og se edru ut hele gjengen.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2006-11-25 03:19 am (UTC)

mongoungarn.. igjen

Enda en dårlig helg, den tredje på rad no. Har vært og danset på club og greier, i morgen er lørdag men Dave er i Wien og Sam har utovertiss og Sindre ditsjer og jeg vil henge med guttekompiser men de er begrenset i antall og - kjipern! Ikke enda en helg uten H, vær så snill...?

Skal legge meg no. Måtte bare ha mat og meddele litt sorrow. P.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-11-25 12:21 pm (UTC)

Re: mongoungarn.. igjen

du skal få H, H hele helgen
(Reply) (Parent) (Thread)