?

Log in

No account? Create an account
a 1000 words - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

a 1000 words [Oct. 8th, 2006|02:29 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|]

Photobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: xmauix
2006-10-09 10:58 am (UTC)
hawt people;DD
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-10-09 11:10 am (UTC)
yes we are;)

der var duh! trodde duh hadde slættet din lj jeg.... men det går vel nesten ikke ann sånn egentlig. avhengigheten. jah, hurra for den! nå skal vi bli venner.... tænk.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xmauix
2006-10-09 01:01 pm (UTC)
wuhu! nei jeg ble sletta, jeg aner ikke hvorfor:O:O Sikkert fordi jeg posta nåti penisbilder. jai adder dig jai hunki laidu
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-10-09 04:37 pm (UTC)
gjorde duh det!!?

wow.

tøffingen.

aldri tenkt over at sensur skulle finnes på lj. kanskje jeg bør være litt forsiktig med nazi-flørtingen/humoren
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: xmauix
2006-10-10 06:27 am (UTC)
mm... sånne deilige oppskjærte peniser;D

veeel, jeg tror det er en form for sensur, men jeg vet ikke helt..

knis kanskje lurt.
(Reply) (Parent) (Thread)