?

Log in

No account? Create an account
visuals - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

visuals [Sep. 26th, 2006|10:47 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Mood |done for the day]
[Current Music |erlend and steinjo-crazy cats]

Photobucket - Video and Image Hosting
my station at work
I met Ida in town. We went to Jacobs.

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting
Ida has quit biting here nails. Look how much they’ve grown!

Photobucket - Video and Image Hosting
We met Peter and he had lunch with us.

I went home to eat at two and than:


I went to work

Photobucket - Video and Image Hosting
It rained

Photobucket - Video and Image Hosting
I’m so hot people should see me over the telephone

Photobucket - Video and Image Hosting
Bjørn was there, and his presence always makes me happy
(cuz he looks sort of like a cartoon)

Photobucket - Video and Image Hosting
We smoked

Photobucket - Video and Image Hosting
And I had cuddle with Sabina

Photobucket - Video and Image Hosting
Than we smoked some more

Photobucket - Video and Image Hosting
And Jette joined us

Photobucket - Video and Image Hosting
The elevator ride down pose

Photobucket - Video and Image Hosting
By the end of the evening Peter came to work...

Photobucket - Video and Image Hosting
...and Irina<3

Then Bjørn drove me home, cause he looks like this:

Photobucket - Video and Image Hosting

Remeber?

[Such A Nice Boy]
(We sang to Bowie the entire way)

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-26 10:31 pm (UTC)
jah!

savner duh ikke virkeligheten?
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-27 12:17 pm (UTC)
jeg førstår joh litt at det er fælt å gå rundt med gugg i ansiktet. har joh litt erfaring der. men er det ikke viktigere å gjøre noe enn å se bra ut mens duh gjør det? jeg og ida skal gå på cafe i ettermiddag. vågen er stengt så vi havner sikkert på jacobs, og der er det ingen kule som går. smil så huden sprekker å sjal deg sjæl. bli med, lukt våt... ikke dø. om du dør så gror det joh aldri!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: maanebedottn
2006-09-27 11:21 am (UTC)
Hihi, jeg fikk være med og neglene mine også :o) For noen søte mennesker du omgås ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-27 12:18 pm (UTC)
veldig søte, men det er en ekseptionell god dag på norsk respons når det er så mange bra mennesker der. hører til sjeldenhetene.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2006-09-27 06:11 pm (UTC)
Ahhh. jeg elsker min daglige se-paa-bilder-fra-Karina-sitt-liv-og-savne-bergen-dose... Her nede begynner alkoholen aa ta over for studiene, ikke bra... men jeg leser i dag altsaa.
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2006-09-27 06:13 pm (UTC)

hm,,

Det var fra Pia ja... men det rare tastaturet
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-27 08:36 pm (UTC)

Re: hm,,

mhm

hvite hvite og brune norske nordmenn med blå, brune eller grønne øyne som regner bort.

ikke drikk deg bort fra drømmen. gjør meg stolt!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: greenbadger
2006-09-28 10:33 am (UTC)
mojo mojo...jeg tror smorblomst savner dere litt..hvor er vangen blitt av?

sitter i amsterdam og chiller..jee..
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-09-28 11:16 am (UTC)
det var hyggelig å høre, men vi er joh en fin fin gjeng også dah.

verken vang eller smørblomst har vært på besøk på evigheter, og nå må de komme tilbake snart, for det er NR fest på neste fredag;)
(Reply) (Parent) (Thread)