?

Log in

No account? Create an account
gjeeesp ass - La Petite Mort — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

gjeeesp ass [Jul. 30th, 2006|04:03 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Music |laibach]

nygårdsparken to dager på rad er kanskje ikke så mye å skryte av men det er nå sånn det er. åh, gode geir på fredag sammen med medbrakt god folkehøyskole venn som var ganske fab (de har vært på skolen sammen to år, først elever så miljøarbeidere). han viste hvem nina hagen er og likte henne godt, en hjertevenn med andre ord. (ellers er ordet laibach på alles lepper og fire mennesker på rad har spurt meg om jeg liker peaches...) vi havnet (med overlegg) på på arbacia etter nygårdsparkdrikking... magisk sted med magisk sofa, godis gratis vannpipe og steindyre drinker som smaker himmel, 20 jomfruer og ondskapens-akse...

herlich festival ting greie i går. lite hus som arrangerer stor privatfest for alle med en hundrings. magi magi i nygårdsparken #2. gode folk, vel forlikte, steindyr taxi hjem etter å ha blitt plaget av fulle folk som skremte meg bort fra mine orginale nattbuss planer.


Irina & Me

st0r klem til fireflyinjar, zz_one, Geir, Irina, Pia och Øyvind (+alle andre)
huset


fireflyinjar til venstre ser fab ut, pia og paul er tilsynelatende förlibt, alle sammen i hagen

Photobucket - Video and Image Hosting
Irina og hun som kanskje heter Katrine(?) flott kvinnemenneske iaf

Photobucket - Video and Image Hosting
mer sommerflørt


dj og tomt dansegulv (men vi fylte det opp)


LinkReply