?

Log in

No account? Create an account
Weee - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Weee [Jun. 18th, 2006|04:48 am]
Spinning 45 Ballerina
[Current Music |Gary Numan-M.E]

I love the sailor! And I love living in a smallish town! Sailor is the best gay bar on the planet I’m sure, everybody’s nice, and you can dance and nobody cares if your pretty or ugly/young or old, it’s just pure dancingly drunken joy! There’s all sorts of people there and the bartenderes are pretty, and oh, I'm so happy every time I go there. Didn’t really plan to go out tonight, but you know, stuff happens, and a special thanx to the sweet guy that let me share a taxi with him and two other people, a cheap trip home!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: regnbue_fe
2006-06-18 01:39 pm (UTC)
faen jeg hakke fått gått der enda:(!!! jeg vil! skal du til roskilde?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-06-18 02:08 pm (UTC)

da går vi dit en gang etter roskilde... som jeg skal på!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: regnbue_fe
2006-06-20 04:46 am (UTC)
omfg! da må du henge litt i campen vår!!! og være dirty disco med meg! hehe.det blir mye bailandos og annen dårlig eurotrance. jeg tror jeg trenger deg der
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-06-21 11:58 pm (UTC)
åh, jah, jeg ringer deg når vi kommer? eller jeg ser deg på mils avstand;) vi er der ikke før onsdagen dah. we, åh jeg vil høre 90talls dance, en undervurdert genre!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: paketto
2006-06-18 09:15 pm (UTC)
About the previous post that you've made friends only. The fusker link is now gone as well.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-06-18 10:20 pm (UTC)

well

I never really realised that other people where looking at my journal so for my friends sake I made it friends only so they wouldn’t be offended. I don't really know what a fusker link is, but your comment was nice, I'm glad you thought we looked like fun:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: paketto
2006-06-18 10:48 pm (UTC)

Re: well

http://en.wikipedia.org/wiki/Fusker
Basically, a script that culls image links from web pages. Some are pornographic, some are just images that are funny like http://www.funpic.hu/en.index.php.

So is that Norsk that you and your readers are conversing in on the journal?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-06-21 11:59 pm (UTC)

Re: well

mhm, this is norsk, mother tounge... prettey ey? and I'm not really that bothered, I just thought it would be more respectful of me to make it friends only;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: greenbadger
2006-06-21 11:24 pm (UTC)
hadde det kjempeartig på laurdag, men jeg følte meg litt ille til mote når du fant en homovenn og begynte å danse med ham...for hun vennen din ble litt ille til mote også..så da bare stoppet vi..hehe, så jeg stakk på kvarteret og onkedanset med smørblosmt og hadde det kjempeartig der også:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2006-06-21 11:57 pm (UTC)
det var godt å høre:D en kollega onkedanseren min. tror jeg har en slags faghag-power, men uansett, han er flott han, og vet duh hva? inger flise ble bondefanget av en frisør homo som løftet henne opp under dansen med litt sånn sexopptilvegggreie og tungekysset henne... jepp, the sailor. alltid en homo i som vil gnikke, oh and yeah, du kunne funnet din egen homovenn, they're friendly people;) (jeg mener ikke dette, jeg er ikke en bigott)
(Reply) (Parent) (Thread)