?

Log in

No account? Create an account
december has been magic again - La Petite Mort [entries|archive|friends|userinfo]
Spinning 45 Ballerina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

december has been magic again [Jan. 3rd, 2011|08:58 pm]
Spinning 45 Ballerina
[Tags|, ]
[Current Music |della reese-it was a very good year]

PhotobucketPhotobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

quarter centennial celebration
Photobucket

Photobucket
it all started innocently enough...

Photobucket

Photobucket
...but a couple of hours later the mustaches came on

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
boys will be boys will be boys aye-yay

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2011-01-04 07:30 am (UTC)

Sunshiiiiva

Skulle likt å se dansenummeret til Geir og Charlotte live :D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2011-01-05 08:22 pm (UTC)

Re: Sunshiiiiva

Ja, det er deres klassiske fremføring av totos africa!

Du skulle dessuten vært en del av Wuthering Heights fremførelsen. Akk jah: neste år.

Vi går på quiz en dag da! Esta class of 04 er gått helt i oppløsning, og selv om L8 dra til uniten syns jeg vi skal prøve å treffes litt. Iaf før hun drar.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-02-11 09:47 pm (UTC)

Re: Sunshiiiiva

Hahaha, flott kombo av manisk dansing og slitent publikum-vet ikke hvem av gruppene som hører mest hjemme på skipperstuen! Har dere gått på quiz? (Hilsen Charlotte)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lazerkid
2011-02-14 04:44 pm (UTC)

'lausikken pusekatt

godt å høre fra deg. gleder meg til å lese bloggen din.
vi har ikke quize nei, men sunniva har jo hatt bursdag så det var sist vi var komplett. ikke at vi klarer det nå som både du og aline har flydd byen.
(Reply) (Parent) (Thread)